25 najlepszych atrakcji Wilna, Litwa

236
68 586

Są w Europie miasta jasne, błyskotliwe i hałaśliwe, są miasta takie jak Wilno – na pierwszy rzut oka skromne, niepozorne, ale ze szczególną atmosferą, ciekawą historią i własnymi tajemnicami. Trasa turystyczna nie ogranicza się tutaj do niewielkiego obszaru tradycyjnej Starówki. Prowadzi dalej – do artystycznej dzielnicy Zarzecze, w twierdzę z czasów świetności Wielkiego Księstwa Litewskiego i wspaniałe barokowe kościoły.

Wilno było dobrze prosperującym miastem już w XV-XVI wieku. Targi były tu gwarne, głosili misjonarze zakonów katolickich, a książęta zarządzali sprawami państwa. Z tamtych czasów zachowało się wiele zabytków architektury, a każdy z nich może opowiedzieć swoją niepowtarzalną historię.

Co zobaczyć i gdzie pojechać w Wilnie?

Najciekawsze i najpiękniejsze miejsca na spacery. Zdjęcia i krótki opis.

Stare Miasto

Ulice i place Starego Miasta to miejsce, w którym rozpoczęła się historia Wilna. W głębi średniowiecznych dzielnic ukryte są świątynie, sklepy z pamiątkami, restauracje. Tutaj skupiają się główne atrakcje stolicy Litwy. Historyczne centra miast Europy Północnej są do siebie nieco podobne, ale każde ma swoje własne cechy, więc spacer po starej części Wilna sprawi turystom prawdziwą przyjemność.

Stare Miasto

Wieża Giedymina

Wieża znajduje się na Wzgórzu Zamkowym i wznosi się prawie 50 metrów nad miastem. Budynek uważany jest za jeden z symboli stolicy Litwy. Baszta Giedymina to pozostałość Zamku Górnego z XIV-XV wieku. Wewnątrz znajduje się oddział Litewskiego Muzeum Narodowego, w którym można dowiedzieć się wielu ciekawostek z historii miasta.

Wieża Giedymina

ostra bramka

Jedna z głównych atrakcji Wilna, pomnik historii i miejsce pielgrzymek katolików z całego Bałtyku. Ostra brama (inna nazwa to brama Aushros) to zachowany fragment muru miejskiego z kaplicą, w której mieści się ważne chrześcijańskie sanktuarium – obraz Matki Boskiej. Bramy wzniesiono na początku XVI wieku, w 1671 roku pojawiła się drewniana kaplica, później przebudowana z kamienia.

Ostra bramka

Ratusz

Budynek administracji miejskiej, wykonany dość skromnie klasycystycznie. W XIX wieku odbywały się tu koncerty, bale, uroczyste przyjęcia i przedstawienia. Budynek jest wymieniany w dokumentach z XVI wieku, ale w tym czasie bardziej przypominał gotyckie budowle północnej Europy. Ratusz stoi na jednym z najstarszych placów Wilna. Plac Ratuszowy otoczony jest zabytkowymi budynkami i średniowiecznymi uliczkami.

Ratusz

Aleja Giedymina

Centralna ulica Wilna, która łączy cztery główne place stolicy: Łukińską, Gminną, Niepodległości i Sobór Katedralny. Aleja została zbudowana w połowie XIX wieku, w czasach sowieckich nosiła imię Stalina i Lenina, następnie została przemianowana na cześć księcia Giedemina. Na ulicy zlokalizowane są głównie urzędy administracyjne i rządowe.

Aleja Giedymina

ulicy Pili

Najstarsza ulica Wilna, która biegnie przez całe miasto w kierunku Moskwy. Tą drogą wjeżdżali do miasta królowie, zagraniczni goście i ambasadorzy państwowi, a także wędrowny cyrk i objazdowi muzycy. Ulica Piles jest niewielka - ma zaledwie 500 metrów długości, ale na tym małym placu mieści się wiele atrakcji. Znajdują się tu galerie, sklepy, muzea i zabytkowe budynki.

Ulicy Pili

Pałac Prezydencki

Oficjalna rezydencja prezydenta Litwy, w której przebywało wyższe duchowieństwo wileńskie. Budynek został zbudowany pod koniec XVIII wieku według projektu L. Gucevičiusa w stylu architektonicznym późnego klasyka. Po przejściu Litwy pod protektorat Cesarstwa Rosyjskiego w pałacu ulokował się urząd namiestnika rosyjskiego. Odwiedzali go monarchowie rosyjscy, polscy i pruscy.

Pałac Prezydencki

Uniwersytet Wileński

Najstarszy uniwersytet w Europie Wschodniej. Studiowało tam wiele znanych osobistości: poeci Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz, astronom Igor Gawriłow i inni. Zespół budynków uniwersyteckich jest mieszanką gotyku, klasycyzmu, baroku i renesansu. Na terenie znajduje się stara biblioteka, ogród botaniczny i kościół katolicki. Wszystkie te miejsca można zwiedzać z przewodnikiem.

Uniwersytet Wileński

Pałac Radziwiłłów

Kompleks zlokalizowany jest na Starym Mieście przy ulicy Vilniaus. Nazywany jest czasem „Litewskim Luwrem”, ponieważ muzeum sztuki znajduje się na terenie, na którym eksponowane są arcydzieła europejskich dzieł sztuki. Pałac został zbudowany w stylu późnego renesansu. Należał do najszlachetniejszego rodu Księstwa Litewskiego – Radziwiłłów. Ta rodzina była jedną z pierwszych w stanie, która otrzymała ten tytuł.

Pałac Radziwiłłów

Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Królewska rezydencja władców państwa litewskiego. Kompleks powstał w pobliżu Wzgórza Zamkowego w XV wieku, ale lata wyniszczających wojen prawie zmiotły go z powierzchni ziemi. Pałac został odrestaurowany w 2000 roku. w swoim historycznym wyglądzie na jego terenie otwarto muzeum. Było to największe przedsięwzięcie restauratorskie w skali kraju, gdyż wiązało się z odrodzeniem państwowości litewskiej.

Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Katedra Świętego Stanisława

Główna katolicka katedra Wilna ma nadany przez Watykan status „bazyliki mniejszej”. Świątynia znajduje się w centrum miasta obok Wzgórza Zamkowego. Na terenie katedry odbywały się koronacje władców litewskich, poczynając od księcia Witowta. Zespół architektoniczny świątyni przypomina grecki panteon

Katedra Świętego Stanisława

Kościół św. Anny i Kościół Bernardynów

Malownicza gotycka świątynia, która zdobi stolicę Litwy swoją latającą i pełną wdzięku architekturą. Pierwszy drewniany budynek kościoła powstał w XIV wieku, później był niszczony i wielokrotnie odbudowywany. Na początku XIX wieku świątynia została uznana za pomnik historii. W pobliżu znajduje się kościół bernardynów św. Franciszka z Azji, założony przez franciszkanów w XV wieku. Wykonany jest w stylu litewskiego gotyku architektonicznego.

Kościół św. Anny i Kościół Bernardynów

Kościół Świętych Piotra i Pawła

Zabytek architektury w stylu litewskiego baroku. Na miejscu świątyni w czasach pogańskich znajdowało się sanktuarium bogini Mildy. Chrześcijańska świątynia powstała w tym miejscu z woli wielkiego księcia Jagiełły, założyciela dynastii Jagiellonów. Nowożytny budynek kościoła wzniesiono w XVII wieku kosztem miejscowego magnata Kazimierza Paca. Wnętrze świątyni wyróżnia się wdziękiem i pięknem.

Kościół Świętych Piotra i Pawła

Kościół św Katarzyny

Późnobarokowy kościół powstał na przełomie XVII i XIX wieku. Kościół należał do zakonu benedyktynów. W czasach sowieckich na jego terenie znajdował się magazyn, więc budynek popadł w poważną ruinę. Po powstaniu niepodległego państwa litewskiego rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie świątyni historycznego wyglądu. Obecnie kościół św. Katarzyny jest kulturalnym centrum Wilna.

Kościół św Katarzyny

Kościół św Kazimierza

Kościół jest zabytkiem architektury w stylu wczesnego baroku. Fasadę świątyni zdobią elementy dekoracyjne, które nadają budynkowi elegancki i odświętny wygląd. Kopułę kościoła wieńczy korona - kopia królewskiej korony Wielkich Książąt Litewskich. Kościół nosi imię kanonizowanego przedstawiciela dynastii Jagiellonów Kazimierza, uważanego za patrona Polski i Litwy.

Kościół św Kazimierza

Kościół świętego Jana

Świątynia znajdująca się na terenie Uniwersytetu Wileńskiego. Został zbudowany w XV wieku, prace trwały ponad 40 lat. Od XVI wieku kościół należy do zakonu jezuitów. Budowlę wieńczy dzwonnica o wysokości 68 metrów. Na terenie świątyni odbywały się nie tylko nabożeństwa, ale także protesty studenckie, uhonorowanie królów i przedstawienia teatralne.

Kościół świętego Jana

Kościół Ducha Św

Cerkiew przy klasztorze prawosławnym, główna katedra Litewskiego Kościoła Prawosławnego. Pod koniec XVI wieku stał tu drewniany kościół, zbudowany kosztem żon namiestników smoleńskich i brzeskich. Po przyjęciu unii świątynia ta pozostała jedynym prawosławnym klasztorem na terytorium Wilna. Na początku XVIII wieku wojska szwedzkie zniszczyły kościół, lecz został on odrestaurowany dzięki Piotrowi I. W połowie XVIII wieku świątynia spłonęła, lecz odrodziła się ponownie.

Kościół Ducha Św

Litewskie Muzeum Narodowe

Ekspozycja muzealna została założona w połowie XIX wieku przez znaną postać kultury E. Tyszkiewicza. Do końca stulecia w funduszach zgromadzono już ponad 15 tysięcy eksponatów. Podczas licznych wojen i redystrybucji terytorium Litwy główna część kolekcji trafiła do Moskwy. W okresie międzywojennym prawie całą ekspozycję trzeba było złożyć na nowo.

Litewskie Muzeum Narodowe

Litewskie Muzeum Sztuki

Kompleks muzealny obejmuje kilka głównych oddziałów: Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej, Wileńską Galerię Sztuki oraz Pałac Radziwiłłów. Jak również oddziały w innych miastach Litwy. Każdy oddział i oddział posiada własną, ciekawą ekspozycję i funkcjonuje jako niezależne muzeum.

Litewskie Muzeum Sztuki

Muzeum Ofiar Ludobójstwa

Muzeum mieszczące się w dawnych budynkach NKWD i KGB. Wiadomo, że każdy kraj europejski byłego bloku socjalistycznego ma swoje muzeum, eksponujące okres, kiedy państwo to znajdowało się pod rządami ZSRR lub pozostawało z nim w sojuszniczych stosunkach. Wilno nie jest wyjątkiem – muzeum prezentuje materiały świadczące o represjach i prześladowaniach dysydentów. Prowadzona jest również szeroko zakrojona działalność informacyjna.

Muzeum Ofiar Ludobójstwa

trzy krzyże

Zabytek sakralny znajdujący się w parku miejskim na Łysej Górze. To bardzo symboliczne dla Litwy. Pomnik wzniesiono ku czci franciszkanów, którzy przyjęli śmierć od pogan (ta wersja nie została potwierdzona, istnieje jedynie legenda). Pierwsze drewniane krzyże postawiono na początku XVII wieku, następnie w latach 1740, 1916 i 1989. przebudowano je z kamienia.

Trzy krzyże

Wieża telewizyjna w Wilnie

Wieża telewizyjna jest centrum litewskiego radia i telewizji. Konstrukcja znajduje się na terenie dzielnicy mieszkalnej, osiąga wysokość 326,5 metra. Wewnątrz znajduje się restauracja panoramiczna, z której przy dobrej pogodzie widać okolice Wilna na dziesiątki kilometrów. Wieża telewizyjna została wzniesiona w latach 80. XX wieku i nadal jest najwyższą budowlą na Litwie.

Wieża telewizyjna w Wilnie

Zarzecze

Jedna z najstarszych dzielnic Wilna, w której najchętniej osiedlają się ludzie kreatywni i nietuzinkowi. Od XVI wieku mieszka tu biedota miasta, rzemieślnicy, klasa robotnicza i najubożsi mieszkańcy. Po rozpadzie ZSRR w latach 90. strach było nawet patrzeć na terytorium Zarzecza. Z biegiem czasu zniszczone i puste budynki wybierali artyści, poeci, aktorzy, muzycy, więc okolica się zmieniła. Teraz jest poetycko nazywana „Republiką Zarzecza”.

Zarzecze

Park Europy

Park położony jest poza Wilnem w geograficznym centrum Europy. Jest to zespół skansenów, w którym eksponowanych jest kilkadziesiąt kompozycji rzeźbiarskich. W tworzeniu ekspozycji brali udział mistrzowie z różnych krajów. Park zajmuje powierzchnię 55 hektarów. Aby obejrzeć całą kolekcję rzeźb, trzeba przejechać się rowerem.

Park Europy

zamek w Trokach

Na początku XIV wieku Troki były stolicą księstwa litewskiego. O tamtych czasach przypomina okazały i potężny zamek książęcy. Budynek stoi na wyspie, otoczonej niesamowicie pięknymi naturalnymi krajobrazami. Zamek został zbudowany w średniowiecznym stylu romańskim, mury twierdzy mają grubość 3,5 metra, a surowe kontury wież przypominają o dawnej potędze ziem litewskich.

Zamek w Trokach