Zasady i Warunki

Witamy w RestGeo! Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i poświęcenie czasu na przeczytanie tego dokumentu.

RestGeo zapewnia usługę słuchania radia za pośrednictwem strony internetowej restgeo.com. Korzystanie z usługi RestGeo świadczonej za pośrednictwem strony internetowej podlega niniejszej Umowie dotyczącej warunków świadczenia usługi oraz aktualnej Polityce prywatności RestGeo opublikowanej pod adresem https://restgeo.com/privacy-policy, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują Twój dostęp do usługi RestGeo i korzystanie z niej, w tym wszelkich treści, informacji, produktów lub usług. Jest to prawna umowa między Tobą a RestGeo. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW USŁUGI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG RestGeo.

Główne postanowienia

Linki do usługi RestGeo

Witryny wyświetlane jako wyniki wyszukiwania lub powiązane z usługą RestGeo są własnością i są obsługiwane przez osoby i/lub firmy, nad którymi RestGeo nie ma kontroli. RestGeo nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony internetowej zawartej w jakichkolwiek wynikach wyszukiwania lub w inny sposób powiązanej z usługą RestGeo. Na przykład logo, a także linki do strumieni stacji radiowych są chronione prawami autorskimi każdej odpowiedniej stacji radiowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściciel i operator strony, do której prowadzi link, chce, aby link z usługi RestGeo został usunięty, musi skontaktować się z nami (info RestGeo.net) i bezpośrednio zażądać takiego usunięcia.

Tylko do użytku osobistego

Usługa RestGeo jest świadczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Używaj RestGeo do sprzedaży produktu lub usługi lub zwiększania ruchu na swojej stronie z powodów komercyjnych, na przykład sprzedaż reklam jest wyraźnie zabroniona. Nie możesz pobierać wyników wyszukiwania i ponownie formatować RestGeo i wyświetlać ich, a także odzwierciedlać strony głównej RestGeo lub stron wyników w swojej witrynie lub wysyłać automatycznych żądań do systemu bez specjalnego zezwolenia RestGeo.

Jeśli chcesz korzystać z usług RestGeo w celach komercyjnych, musisz zawrzeć z nami umowę w tej sprawie. Skontaktuj się z nami na RestGeo.net, aby uzyskać więcej informacji.

Treść

Niektóre rodzaje treści są dostarczane za pośrednictwem usługi RestGeo. „Treści RestGeo”, użyte w niniejszych Warunkach świadczenia usług, oznaczają łącznie tekst, dane, grafikę, obrazy, zdjęcia i pliki wideo dostępne za pośrednictwem usługi RestGeo, z wyłączeniem materiałów użytkownika. „Materiały użytkownika” użyte w niniejszych Warunkach korzystania z usługi oznaczają łącznie tekst, dane, grafikę, obrazy, zdjęcia i inne treści oraz informacje, które użytkownicy publikują, pobierają i w inny sposób przedstawiają w usłudze RestGeo, w tym między innymi stronę generowaną przez użytkownika.

Twoje obowiązki podczas korzystania z usługi RestGeo

Z usługi RestGeo można korzystać i jest ona dostępna wyłącznie w uzasadnionych i niekomercyjnych celach. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i zagranicznych praw, traktatów i przepisów w związku z korzystaniem z witryny. Ponadto, bez zastrzeżeń zgadzasz się, że korzystając ze strony lub uzyskując do niej dostęp, nie będziesz używać żadnego z następujących elementów:

 1. Okrajanie, wyłączanie lub w inny sposób ingerowanie w bezpieczeństwo usługi lub funkcji RestGeo, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści RestGeo;
 2. Przesyłanie, publikowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywanie jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, do których nie masz prawa kopiować, przesyłać i wyświetlać;
 3. Używaj metatagów lub innych ukrytych tekstu lub metadanych, nazwy, nazwy marki, adresu URL lub nazwy produktu;
 4. Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazywać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, niechcianej poczty, spamu, łańcuszka listów, „piramid” lub jakiejkolwiek innej formy żądania;
 5. Przesyłać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną lub w inny sposób przesyłać za pośrednictwem usługi RestGeo jakichkolwiek Materiałów Użytkownika, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, szkodliwe, grożące, nękające, zniesławiające lub które zawierają przedmioty lub symbole nienawiści, które naruszają poufność jakiejkolwiek strony trzeciej, zawierają nagość (w tym między innymi jakąkolwiek pornografię, erotykę, pornografię dziecięcą lub erotykę dziecięcą), wprowadzają w błąd, grożą, obrażają, podżegają do działań niezgodnych z prawem, zniesławiających, wulgarnych lub brutalnych lub stanowią wyraz nienawiści lub w inny sposób niepożądane dla opinii RestGeo; obrazów, audio lub wideo, niezwiązanych bezpośrednio z estetycznym charakterem poglądów użytkownika;
 6. Ingerować lub zakłócać działanie jakichkolwiek stron internetowych dostępnych w systemie RestGeo, serwerach lub sieciach połączonych z usługą RestGeo lub nie przestrzegać jakichkolwiek wymagań, procedur, zasad lub regulaminów sieci połączonych z RestGeo;
 7. Próba odszyfrowania, dekompilacji, deasemblacji lub rekonstrukcji jakiegokolwiek oprogramowania służącego do świadczenia usług RestGeo.net;
 8. Próba uzyskania dostępu, wyszukiwania lub metaprzeszukiwania Usługa RestGeo z dowolnym silnikiem, oprogramowaniem, narzędziem, agentem, urządzeniem lub mechanizmem innym niż oprogramowanie i/lub agenty wyszukiwania dostarczane przez RestGeo lub inne publiczne przeglądarki internetowe stron trzecich (takie jak Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari lub Opera), w tym między innymi oprogramowanie, które wysyła żądania do witryny w celu określenia, w jaki sposób oceniana jest witryna lub strona internetowa.
 9. Zbieraj lub przechowuj dane osobowe innych użytkowników RestGeo bez ich bezpośredniej zgody.

Usuwanie lub blokowanie
 1. Możemy natychmiast zablokować lub zawiesić Twój dostęp do usługi RestGeo i usunąć wszelkie materiały (w tym materiały użytkowników) z RestGeo lub naszych serwerów w przypadku naruszenia naszych Warunków użytkowania. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usługi RestGeo lub Twojego dostępu do niej w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. Po takim wyjeździe zdajesz sobie sprawę, że nie będziemy mieć żadnych dalszych zobowiązań do świadczenia usługi RestGeo. Po rozwiązaniu umowy wszystkie licencje i inne prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków korzystania z usługi natychmiast przestaną obowiązywać. RestGeo nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za zakończenie świadczenia usługi lub zakończenie korzystania z usługi RestGeo. Ponadto RestGeo nie będzie zobowiązane do przechowywania jakichkolwiek informacji przechowywanych w naszej bazie danych związanych z Twoim kontem ani do przekazywania jakichkolwiek informacji Tobie lub stronie trzeciej;
 2. Zawieszenie, rozwiązanie lub anulowanie nie wpłynie na Twoje zobowiązania wobec RestGeo zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług (w tym między innymi własność, odszkodowanie i ograniczenie odpowiedzialności), które w swoim znaczeniu i kontekście wzywają do wstrzymania takiego zawieszenia, rozwiązania lub anulowania.

Warunki świadczenia usług

RestG eo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie do zmiany, zakończenia usługi RestGeo lub zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli jakiekolwiek zmienione warunki nie są dla Ciebie akceptowalne, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z usługi RestGeo. Kontynuując dostęp do usługi RestGeo lub korzystanie z niej po dokonaniu przez RestGeo takiej modyfikacji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków korzystania z usługi.

Odmowa odpowiedzialności

RestGeo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, treść, kompletność, legalność, rzetelność lub wydajność lub dostępność informacji lub materiałów wyświetlanych w serwisie RestGeo. RestGeo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usunięcie, niemożność przechowywania, błędnych informacji lub materiałów. RestGeo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z pobierania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów w Internecie za pośrednictwem usługi RestGeo.

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ NA POBIERANIE LUB INNE OTRZYMYWANIE MATERIAŁÓW LUB DANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z USŁUGI RESTGEO, UWZGLĘDNIAJĄC WŁASNY WYBÓR I RYZYKO, KTÓRE BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DANYCH MAGI W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB DANYCH.