20 najlepszych atrakcji Witebska, Białoruś

975
58 538

Przyjeżdżając do Witebska od razu łapie się to dziwne uczucie – z jednej strony wydaje się, że jest się u siebie, az drugiej gdzieś w bezkresie Europy Środkowej. Nic w tym dziwnego, gdyż miasto dość długo należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Dopiero od końca XVIII wieku weszła w skład Imperium Rosyjskiego, a już w czasach nowożytnych stała się częścią niepodległej Białorusi.

Niestety wiele świątyń – bezcennych zabytków architektury – zostało zniszczonych w czasach sowieckich. Ale turyści nadal mogą podziwiać piękny wileński barok, ponieważ niektóre z nich zostały odrestaurowane w swoim historycznym wyglądzie. Na podróżnych czekają także malownicze uliczki, szerokie place, ciekawe muzea i eleganckie miejskie osiedla.

Co zobaczyć i gdzie pojechać w Witebsku?

Najciekawsze i najpiękniejsze miejsca na spacery. Zdjęcia i krótki opis.

„Słowiański Bazar w Witebsku”

Międzynarodowy festiwal organizowany w celu zbliżenia i zjednoczenia bliskich kulturowo krajów (głównie byłych republik ZSRR i państw Układu Warszawskiego). Odbywa się od 1992 roku. W wielu miejscach imprezy odbywają się koncerty, konkursy z nagrodami pieniężnymi, spektakle teatralne i różnorodne wystawy.

„Słowiański Bazar w Witebsku”

Katedra Wniebowzięcia

Cerkiew, o której pierwsze wzmianki znajdują się w dokumentach z początku XV wieku. Wiadomo, że w XVIII wieku powstał kolejny budynek katedry jako cerkiew unicka. W latach 30-tych budynek został wysadzony w powietrze. Nowa świątynia w tym miejscu została zbudowana w 2011 roku w stylu baroku wileńskiego – stylu architektonicznego, który rozpowszechnił się na terytorium Rzeczypospolitej pod koniec istnienia tego państwa.

Katedra Wniebowzięcia

Ratusz

Budynek władz miejskich w historycznym centrum Witebska, zbudowany w 1775 roku. Pierwszy ratusz istniał w mieście od 1597 roku, kiedy miasto podlegało prawu magdeburskiemu. Budowla została zbudowana w stylu barokowym. Dziś na jego terytorium znajduje się Witebskie Muzeum Krajoznawcze, które prezentuje unikatowe eksponaty z XIII-XIX wieku, w tym korę brzozową, elementy stroju rycerskiego, broń i lokalne hafty.

Ratusz

ulicy Suworowa

Jedna z centralnych ulic miasta, nazwana na cześć słynnego rosyjskiego dowódcy. Jego długość wynosi około 1,3 km. Aleja istnieje od XIV wieku, aż do początku XX wieku kilkakrotnie zmieniała nazwę. Na ulicy Suworowa zachowała się prawie całkowicie XIX-wieczna zabudowa, są nawet unikatowe budowle z XVIII wieku. Jeden z jej odcinków w pobliżu skrzyżowania z ulicą Uritskogo jest wyłożony płytkami i jest przeznaczony dla pieszych.

Ulicy Suworowa

Plac Zwycięstwa

Największy plac w mieście iw kraju. Ma 380 metrów długości i 190 metrów szerokości. Terytorium jest otoczone głównie zabudowaniami z lat 60. i 70. XX wieku, które zachowały się jeszcze z czasów sowieckich. W 1974 r. wzniesiono tu pomnik upamiętniający żołnierzy, partyzantów i bojowników podziemia witebskiego, którzy dzielnie walczyli z wrogiem podczas II wojny światowej. Pomnik wykonany jest w formie trzech bagnetów przebijających niebo.

Plac Zwycięstwa

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Nowa cerkiew wybudowana w 2009 r. na miejscu zniszczonej w 1936 r. XVIII-wiecznej cerkwi. Budowla wzniesiona w stylu baroku wileńskiego, jest budowlą jednonawową z dwiema wieżami na fasadzie. Obok znajduje się wykonany z brązu pomnik litewskiego księcia Olgerda, podczas którego Witebsk uzyskał dodatkowe budowle obronne.

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Kościół św. Barbary

Katedra katolicka z 1785 r., przebudowana w 1885 r. w stylu neoromańskim. Do niedawna pełnił funkcję cerkwi katedralnej diecezji witebskiej (eparchii). Cerkiew nie została zniszczona w okresie sowieckim, podobnie jak inne instytucje religijne. Jego pomieszczenia przez długi czas służyły jako magazyny, przez co budynek popadał w ruinę. Prace konserwatorskie rozpoczęto pod koniec lat 80.

Kościół św. Barbary

Kościół Zwiastowania

Pierwszy kościół Zwiastowania NMP wzniesiono w XIV wieku (niektóre źródła podają, że powstał w X wieku). Ten unikatowy zabytek architektury nie miał szansy przetrwać do dziś: najpierw budynek został poważnie uszkodzony podczas II wojny światowej, a następnie w latach 60. Świątynia została odrestaurowana w latach 90-tych XX wieku w swoim pierwotnym historycznym wyglądzie.

Kościół Zwiastowania

Dom Muzeum Marca Chagalla

Kompleks wystawowy, składający się z domu-muzeum pamięci M. Z. Chagalla, w którym artysta spędził swoje młodzieńcze lata, oraz centrum sztuki jego imienia, na terenie którego odbywają się wystawy jego prac. Muzeum rozpoczęło działalność w 1997 roku. Można tu zobaczyć rzeczy należące do rodziny mistrza i jego samego oraz dokumenty archiwalne. Aby uzyskać jak najpełniejszy obraz wystawy, lepiej skorzystać z usług przewodnika.

Dom Muzeum Marca Chagalla

Muzeum Historii Witebskiego Tramwaju

Ekspozycja rozpoczęła działalność w 1996 roku na terenie miejskiej zajezdni tramwajowej z inicjatywy związkowców. Pracownicy muzeum wykonali kawał dobrej roboty, starannie gromadząc materiały i eksponaty do przyszłej kolekcji związanej z funkcjonowaniem linii tramwajowej. Można tu zobaczyć nie tylko dokumenty i fotografie, ale także modele wagonów, prawdziwe torby konduktorów, stare bilety, kasy i inne ciekawe eksponaty.

Muzeum Historii Witebskiego Tramwaju

Muzeum Sztuki

Galeria Sztuki jest filią Witebskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego. Został otwarty w 1992 roku w budynku z 1883 roku, zbudowanym w stylu późnego klasycyzmu, zaprojektowanym przez A. S. Kamińskiego. Do 1917 r. na jego terenie znajdował się sąd, po - Komitet Rewolucyjny i organ administracyjny partii komunistycznej. Ekspozycja muzeum składa się ze zbiorów sztuki białoruskiej, malarstwa rosyjskiego i dzieł miejscowych artystów.

Muzeum Sztuki

Muzeum-majątek I. E. Repin „Zdravnevo”

Muzeum powstało w 1988 roku na miejscu zaginionej rezydencji artysty I. E. Repina. Znajduje się około 15 km. od Witebska w kierunku północno-wschodnim. Zespół składa się z nowo odtworzonego domu właściciela, w którym znajduje się główna ekspozycja, skrzydła zarządczego, części biurowej oraz piwnicy. Na terenie majątku zachowała się aleja lipowa z drzewami, które posadził sam mistrz.

Muzeum-majątek I. E. Repin „Zdravnevo”

Teatr im. Jakuba Kołasa

Historia teatru liczy prawie sto lat. Są przedstawienia autorów klasycznych i współczesnych, ale preferowani są dramatopisarze białoruscy. Do tej pory scena ma trzy obszary: duży, eksperymentalny i mały salon. Budynek teatru znajduje się nad brzegiem Zachodniej Dźwiny. Został zbudowany w latach 50-tych w stylu klasycystycznym. Współczesną nazwę scena otrzymała w 1944 roku na cześć narodowego poety Jakuba Kołasa.

Teatr im. Jakuba Kołasa

Białoruski teatr „Ljałka”

Teatr Lalek, założony w 1990 roku na bazie zespołu, który występował w teatrze. Jakuba Kołasa od 1985 roku. Scena mieści się w budynku z początku XX wieku, który został uznany za zabytek architektury. Początkowo planowano go wykorzystać na siedzibę Szkoły Handlowej, jednak wraz z wybuchem I wojny światowej zaadaptowano go na szpital. Później mieściły się tu biura administracyjne.

Białoruski teatr „Ljałka”

Pałac Gubernatora

Budynek jest jedną z głównych atrakcji miasta. Został wzniesiony pod koniec XVIII wieku. Od 1806 r. stał się rezydencją gubernatora. W XIX wieku dwór znacznie rozbudowano, dobudowując do niego nowy dwukondygnacyjny budynek. Budynek jest przykładem dostojnego stylu klasycystycznego z elementami nowoczesnymi. Dwór został częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej, ale dość szybko został odbudowany.

Pałac Gubernatora

Dukhovskoy kruglik

Rekonstrukcja jednej z baszt Zamku Dolnego, który istniał w Witebsku w średniowieczu. Budynek został zbudowany w 2007 roku. Dziś w kręgu znajduje się muzeum opowiadające o historii twierdzy, taras widokowy i ekspozycja poświęcona festiwalowi Słowiański Bazar w Witebsku. Zaginiona oryginalna wieża została zbudowana w XIV wieku z inicjatywy księcia Olgierda.

Dukhovskoy kruglik

Most Puszkina

Most znajduje się w centralnej części miasta, łączy brzegi rzeki Witby. Przeprawę zbudowano w 1961 roku na miejscu starego drewnianego mostu z XIX wieku, który szybko popadł w ruinę. W 2010 roku wymieniono nawierzchnię asfaltową na płytki, wymieniono balustrady, zamontowano wieczorne oświetlenie dekoracyjne oraz wprowadzono zakaz ruchu, zmieniając tym samym pasaż w strefę pieszą.

Most Puszkina

ogród Botaniczny

Miejski ogród botaniczny istnieje od XVIII wieku. Został specjalnie złamany, aby studenci mogli badać właściwości roślin. Ze względu na korzystne położenie w pobliżu rzeki wielu przedstawicieli flory mogło się tu zakorzenić. Podczas II wojny światowej na terenie ogrodu toczyły się bitwy, w wyniku czego wszystkie nasadzenia zostały utracone. Później zostały całkowicie odrestaurowane. Dziś żłobek prowadzony jest przez Uniwersytet Witebski.

Ogród Botaniczny

Park Frunzego

Park znajduje się w centrum Witebska nad brzegiem rzeki, jego łączna powierzchnia wynosi 15 hektarów. Na jego terenie rosną takie gatunki jak topola, brzoza, wierzba, klon, akacja, jesion i inne gatunki. W centrum znajduje się sala koncertowa, do której prowadzi most 1000-lecia Witebska. Park został założony w XIX wieku jako ogród przy domu biskupim. Po 1917 roku udostępniono go publicznie, aw 1926 roku przemianowano go na cześć M.V. Frunze.

Park Frunzego

Zachodnia Dźwina

Zachodnia Dźwina przepływa przez terytorium trzech państw: Białorusi, Łotwy i Rosji. Jego długość wynosi ponad 1000 km. Tętnica wodna przechodzi przez Witebsk, tworząc łuk w kształcie podkowy. W przypadku niektórych typów statków jest żeglowna

Zachodnia Dźwina