ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ RestGeo! ขอขอบคุณที่ใช้บริการของเราและสละเวลาอ่านเอกสารนี้

RestGeo ให้บริการฟังวิทยุผ่านเว็บไซต์ restgeo.com การใช้บริการ RestGeo ของคุณผ่านทางเว็บไซต์อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ RestGeo ปัจจุบันที่เผยแพร่ที่ https://restgeo.com/privacy-policy ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงบริการ RestGeo และการใช้งานของคุณ รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ RestGeo หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการ RestGeo ได้

ข้อกำหนดหลัก

ลิงก์ไปยังบริการ RestGeo

ไซต์ที่แสดงเป็นผลการค้นหา หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ RestGeo เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลและ/หรือบริษัทที่ RestGeo ไม่สามารถควบคุมได้ RestGeo จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในผลการค้นหาหรือเกี่ยวข้องกับบริการ RestGeo ตัวอย่างเช่น โลโก้และลิงก์ไปยังสตรีมของสถานีวิทยุถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถานีวิทยุแต่ละแห่ง หากเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงต้องการให้ลบลิงก์จากบริการ RestGeo ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พวกเขาจะต้องติดต่อเรา (ข้อมูล RestGeo.net) และขอให้ลบออกโดยตรง

ใช้งานส่วนตัวเท่านั้น< /h3>

บริการ RestGeo มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ใช้ RestGeo เพื่อขายสินค้าหรือบริการหรือเพิ่มการเข้าชมไซต์ของคุณด้วยเหตุผลทางการค้า เช่น ห้ามขายโฆษณาโดยชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้ผลการค้นหาและฟอร์แมต RestGeo ใหม่แล้วแสดง รวมถึงสะท้อนหน้าแรกของ RestGeo หรือหน้าผลลัพธ์บนเว็บไซต์ของคุณ หรือส่งคำขออัตโนมัติไปยังระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจาก RestGeo

หากคุณ ต้องการใช้บริการของ RestGeo ในเชิงพาณิชย์ คุณต้องทำข้อตกลงกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อเราที่ RestGeo.net สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหา

เนื้อหาบางประเภทมีให้ผ่านบริการ RestGeo "เนื้อหา RestGeo" ที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หมายถึงข้อความ ข้อมูล กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และไฟล์วิดีโอโดยรวมที่มีให้บริการผ่านบริการ RestGeo ยกเว้นเนื้อหาของผู้ใช้ "เอกสารของผู้ใช้" ที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หมายถึงข้อความ ข้อมูล กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย และเนื้อหาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้เผยแพร่ ดาวน์โหลด และเป็นตัวแทนของบริการ RestGeo โดยรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้สร้างขึ้น หน้า

ภาระผูกพันของคุณเมื่อใช้บริการ RestGeo

บริการ RestGeo สามารถใช้ได้และมีให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย สนธิสัญญา และข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าการใช้หรือการเข้าถึงไซต์ คุณจะไม่ใช้สิ่งต่อไปนี้:

 1. ตัด ปิดใช้งาน หรือแทรกแซงการรักษาความปลอดภัยของบริการ RestGeo หรือฟังก์ชันที่ป้องกันหรือจำกัด การใช้หรือการคัดลอกเนื้อหา RestGeo ใด ๆ
 2. อัปโหลด เผยแพร่ ส่งทางอีเมลหรือส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการคัดลอก ส่ง และแสดง;< /li>
 3. ใช้เมตาแท็กหรือข้อความที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลเมตา ชื่อ ชื่อแบรนด์ URL หรือชื่อผลิตภัณฑ์
 4. อัปโหลด เผยแพร่ ส่งทางอีเมล หรือส่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายไม่พึงประสงค์ สแปม จดหมายต่อเนื่อง "โครงการพีระมิด" หรือคำขอรูปแบบอื่นใด
 5. อัปโหลด เผยแพร่ ส่งทางอีเมล หรือส่งผ่านบริการ RestGeo ใด ๆ เนื้อหาของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร เป็นอันตราย ข่มขู่ คุกคาม หมิ่นประมาท หรือแสดงความเกลียดชัง หรือมีวัตถุหรือสัญลักษณ์แห่งความเกลียดชังที่แทรกแซงการรักษาความลับของบุคคลที่สามใดๆ เนื้อหาเหล่านั้นมีภาพเปลือย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพอนาจาร เรื่องโป๊เปลือย เด็ก) ภาพอนาจารหรือเรื่องโป๊เปลือยของเด็ก) ทำให้เข้าใจผิด ข่มขู่ ดูถูก ยุยงให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือรุนแรง หรือก่อให้เกิดข้อความแสดงความเกลียดชังหรือไม่พึงประสงค์สำหรับความคิดเห็นของ RestGeo
 6. อัปโหลด เผยแพร่ ส่งทางอีเมล หรือส่งเอกสารของผู้ใช้ใด ๆ ที่มีรหัสที่ซ่อนอยู่หรือซ่อนอยู่ในรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะสุนทรียภาพโดยตรงของมุมมองของผู้ใช้
 7. รบกวนหรือรบกวนหน้าเว็บใด ๆ ที่มีอยู่ในระบบ RestGeo เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ RestGeo หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ RestGeo
 8. ความพยายามที่จะถอดรหัส ถอดรหัส แยกส่วนประกอบ หรือสร้างซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการจัดหา RestGeo.net ใหม่ บริการ;
 9. ความพยายามในการเข้าถึง ค้นหา หรือค้นหาเมตาบริการ RestGeo ด้วยกลไก ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ตัวแทน อุปกรณ์ หรือกลไกอื่น ๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์และ / หรือตัวแทนการค้นหาที่จัดทำโดย RestGeo หรือเว็บบุคคลที่สามสาธารณะอื่น ๆ เบราว์เซอร์ (เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari หรือ Opera) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ส่งคำขอไปยังไซต์เพื่อพิจารณาว่าเว็บไซต์หรือหน้าเว็บได้รับการประเมินอย่างไร
 10. รวบรวมหรือ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ RestGeo รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตรง

การลบหรือการบล็อก

 1. เราสามารถยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการ RestGeo ของคุณได้ทันทีและลบออก เนื้อหาใด ๆ (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) จาก RestGeo หรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเรา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ RestGeo หรือการเข้าถึงของคุณเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม หลังจากการเดินทางดังกล่าว คุณตระหนักว่าเราจะไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เพิ่มเติมในการให้บริการ RestGeo เมื่อมีการยกเลิก ใบอนุญาตและสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะยุติลงทันที RestGeo จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการยุติบริการหรือการยุติการใช้บริการ RestGeo นอกจากนี้ RestGeo จะไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หรือเพื่อถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ให้กับคุณหรือบุคคลที่สาม
 2. การระงับ การยกเลิก หรือการยกเลิกใด ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาระผูกพันต่อ RestGeo ตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเป็นเจ้าของ การชดเชย และการจำกัดความรับผิด) ซึ่งในความหมายและบริบทถูกเรียกร้องให้ระงับการระงับ การยุติ หรือการยกเลิกดังกล่าว
 3. < /ol>

  ข้อกำหนดในการให้บริการ

  RestGeo ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงยุติบริการ RestGeo หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวคือการหยุดใช้บริการ RestGeo ด้วยการเข้าถึงหรือใช้บริการ RestGeo ต่อไป หลังจากที่ RestGeo ได้ทำการปรับเปลี่ยนดังกล่าว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไข

  การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  RestGeo ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ เพื่อความถูกต้อง เนื้อหา ความครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือประสิทธิภาพหรือความพร้อมของข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงในบริการ RestGeo RestGeo ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลบออก ไม่สามารถจัดเก็บ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง RestGeo จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการดาวน์โหลดหรือเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ RestGeo

  คุณเข้าใจและตกลงที่จะดาวน์โหลดหรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านการใช้งาน บริการ RESTGEO พิจารณาการเลือกของคุณเองและความเสี่ยงที่คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว