Algemene voorwaarden

Welkom bij de RestGeo! Bedankt dat u onze service gebruikt en dat u de tijd heeft genomen om dit document te lezen.

RestGeo biedt een radioluisterservice via de website restgeo.com. Uw gebruik van de RestGeo-service die via de website wordt aangeboden, is onderworpen aan deze overeenkomst over de servicevoorwaarden en het huidige RestGeo-privacybeleid dat is gepubliceerd op https://restgeo.com/privacy-policy, dat hierin door verwijzing is opgenomen. Deze Servicevoorwaarden regelen uw toegang tot de RestGeo-service en het gebruik ervan, inclusief alle inhoud, informatie, producten of services. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen jou en de RestGeo. ALS U DEZE SERVICEVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAG U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE RestGeo-DIENSTEN.

Belangrijkste bepalingen

Links naar de RestGeo-service

Sites weergegeven als zoekresultaten of gerelateerd aan de RestGeo-service zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door personen en/of bedrijven waarover RestGeo geen zeggenschap heeft. RestGeo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die is opgenomen in zoekresultaten of anderszins is gekoppeld aan de RestGeo-service. Logo's en links naar streams van radiostations zijn bijvoorbeeld het copyright van elk respectief radiostation. Als de eigenaar en beheerder van de gelinkte website om welke reden dan ook wil dat de link van de RestGeo-service wordt verwijderd, moeten ze contact met ons opnemen (info RestGeo.net) en rechtstreeks een dergelijke verwijdering aanvragen.

Alleen persoonlijk gebruik

Service RestGeo wordt alleen aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruik RestGeo om een product of dienst te verkopen of om meer verkeer naar uw site te krijgen om commerciële redenen, bijvoorbeeld de verkoop van advertenties is uitdrukkelijk verboden. U kunt zoekresultaten niet nemen en RestGeo opnieuw formatteren en weergeven, evenals de RestGeo homepagina of pagina's met resultaten op uw website spiegelen of geautomatiseerde verzoeken naar het systeem sturen zonder speciale toestemming van RestGeo.

Als u commercieel gebruik wilt maken van de diensten van RestGeo, dient u hierover een overeenkomst met ons af te sluiten. Neem voor meer informatie contact met ons op via RestGeo.net.

Inhoud

Sommige soorten inhoud worden geleverd via de RestGeo-service. "RestGeo-inhoud", gebruikt in deze Servicevoorwaarden, betekent in totaal de tekst, gegevens, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto's en videobestanden die beschikbaar zijn via de RestGeo-service, met uitzondering van het materiaal van de gebruiker. "Gebruikersmateriaal" dat in deze Servicevoorwaarden wordt gebruikt, betekent in totaal de tekst, gegevens, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's en andere inhoud en informatie die gebruikers publiceren, downloaden en anderszins vertegenwoordigen voor de RestGeo-service, inclusief maar niet beperkt tot door gebruikers gegenereerde pagina's.

Uw verplichtingen bij het gebruik van de RestGeo-service

Service RestGeo kan worden gebruikt en is alleen beschikbaar voor legitieme en niet-commerciële doeleinden. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van de site. Bovendien stemt u er onvoorwaardelijk mee in dat u bij gebruik van of toegang tot de site geen van de volgende zaken zult gebruiken:

 1. De beveiliging van de RestGeo-service of functies die het gebruik of kopiëren van RestGeo-inhoud voorkomen of beperken, inkorten, uitschakelen of anderszins verstoren;
 2. Informatie over de Gebruiker uploaden, publiceren, verzenden of op een andere manier verzenden naar wie u geen wettelijk recht hebt om te kopiëren, verzenden en weergeven;
 3. Metatags of andere verborgen tekst of metadata, naam, merknaam, URL of productnaam gebruiken;
 4. Uploaden, publiceren, verzenden via e- ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, ongevraagde post, spam, een ketting van brieven, "piramidespel" of enige andere vorm van verzoek verzenden per post of anderszins verzenden;
 5. Gebruikersmaterialen uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of op een andere manier verzenden via de RestGeo-service die onwettig, obsceen, schadelijk, bedreigend, intimiderend, lasterlijk of haatdragend is of die objecten of symbolen van haat bevat die de vertrouwelijkheid van een derde partij verstoren. Ze bevatten naaktheid (inclusief, zonder beperking, elke vorm van pornografie, erotiek, kinderpornografie of erotiek van kinderen), misleiden, bedreigen, beledigen, aanzetten tot illegale acties, lasterlijk, vulgair of gewelddadig of een uiting van haat vormen of anderszins ongewenst zijn voor de mening van RestGeo;
 6. Gebruikersmateriaal uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of anderszins verzenden dat verborgen of anderszins verborgen code bevat in afbeeldingen, audio of video, die geen verband houdt met de directe esthetische aard van de weergaven van de gebruiker;
 7. Webpagina's verstoren of verstoren beschikbaar zijn in het RestGeo-systeem, servers of netwerken die zijn verbonden met de RestGeo-service of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met RestGeo;
 8. Een poging tot het decoderen, decompileren, demonteren of reconstrueren van software die wordt gebruikt om RestGeo.net-services te leveren;
 9. Een poging om toegang te krijgen tot de RestGeo-service, deze te doorzoeken of meta te doorzoeken met een engine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme anders dan de software en/of zoekagenten die door RestGeo worden geleverd of andere openbare webbrowsers van derden (zoals Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari of Opera), inclusief maar niet beperkt tot software die verzoeken naar de site stuurt om te bepalen hoe een website of webpagina wordt geëvalueerd.
 10. Persoonlijke gegevens over andere RestGeo-gebruikers verzamelen of opslaan zonder hun directe toestemming.

Verwijderen of blokkeren

 1. We kunnen uw toegang tot de RestGeo-service onmiddellijk beëindigen of opschorten en al het materiaal (inclusief gebruikersmateriaal) van RestGeo of onze servers in het geval van een schending van onze Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons ook het recht voor om de RestGeo-service of uw toegang ertoe op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. Na zo'n reis realiseer je je dat we geen verdere verplichtingen hebben om RestGeo-service te verlenen. Bij beëindiging vervallen alle licenties en andere rechten die u door deze Servicevoorwaarden zijn verleend onmiddellijk. RestGeo is niet verantwoordelijk jegens u of een derde partij voor de beëindiging van de service of de beëindiging van het gebruik van de RestGeo-service. Bovendien is RestGeo niet verplicht om informatie die is opgeslagen in onze database die aan uw account is gekoppeld op te slaan, of om informatie aan u of een derde partij over te dragen;
 2. Elke opschorting, beëindiging of annulering heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens RestGeo in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot eigendom, compensatie en beperking van aansprakelijkheid), die in hun betekenis en context worden opgeroepen om dergelijke opschorting, beëindiging of annulering in te houden.

Servicevoorwaarden

RestGeo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment de RestGeo-service te wijzigen of te beëindigen of deze Servicevoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als gewijzigde voorwaarden voor u niet acceptabel zijn, is de enige remedie om het gebruik van de RestGeo-service stop te zetten. Door toegang te blijven houden tot of gebruik te maken van de RestGeo-service, nadat RestGeo een dergelijke wijziging heeft aangebracht, stemt u ermee in zich te houden aan de herziene Servicevoorwaarden.

Ontkenning van verantwoordelijkheid

RestGeo wijst elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of prestaties of beschikbaarheid van informatie of materialen die worden weergegeven in de RestGeo-service. RestGeo wijst elke verantwoordelijkheid af voor verwijdering, onmogelijkheid tot opslag, onjuiste informatie of materialen. RestGeo wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het downloaden of openen van informatie of materialen op internet via de RestGeo-service.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD MET HET DOWNLOADEN OF ANDERE ONTVANGEN VAN HET MATERIAAL OF DE GEGEVENS VIA HET GEBRUIK VAN DE RESTGEO-SERVICE, GEZIEN UW EIGEN KEUZE EN DE RISICO'S DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN OF GEGEVENS.