DMCA-melding van inbreuk op auteursrecht

RestGeo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van zijn gebruikers dat zij hetzelfde doen.

Het is het beleid van RestGeo om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten van anderen uit te schakelen en/of te beëindigen.

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het U.S. Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation /dmca.pdf, zal RestGeo snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die zijn gepleegd met behulp van de RestGeo-website, RestGeo mobiele applicaties of ander online netwerk dat toegankelijk is via een mobiel apparaat of een ander type apparaat (de "Sites") die zijn gemeld aan RestGeo's Aangewezen Auteursrechtagent, geïdentificeerd in het onderstaande voorbeeldbericht.

Als u een auteursrechteigenaar bent, of gemachtigd bent om namens een persoon op te treden, of bevoegd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder auteursrecht, meld dit dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via de Sites door de volgende DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk in te vullen en te bezorgen aan de aangewezen auteursrechtagent van RestGeo. Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal RestGeo naar eigen goeddunken alle maatregelen nemen die het gepast acht, inclusief verwijdering van het betwiste materiaal van de sites.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk ("Kennisgeving")

 1. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, of - als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder deze kennisgeving vallen - kunt u een representatieve lijst verstrekken van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt.

  li>
 2. Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief, indien van toepassing, ten minste de URL van de link die wordt weergegeven op de site(s) waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.
 3. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres.
 4. Vermeld de volgende twee verklaringen in de hoofdtekst van de kennisgeving:

  - "Ik verklaar hierbij dat ik te goeder trouw geloof dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik)."

  - "Ik verklaar hierbij dat de informatie in deze kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van, of bevoegd ben om namens de eigenaar te handelen, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt."

 5. Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening.

Bezorg deze kennisgeving, met alle ingevulde items, aan RestGeo's Designated Copyright Agent: [email protected]